SSD - Ổ cứng thể rắn

KLEVV CRAS C720 1TB SSD – M.2, NVMe Gen3x4

Giá: Liên hệ

  • Ổ cứng KLEVV CRAS C720 1TB M.2 NVMe Gen3x4
  • Công nghệ bộ đệm thuật toán thông minh SLC
  • Tích hợp công nghệ S.M.A.R.T và LDPC ECC Engine
  • Thuật toán xử lý lỗi SRAM đảm bảo dữ liệu toàn vẹn
  • Phần mềm Acronis True Image HD 2018 quản lý dữ liệu