Microphone - Mic thu thanh

Thronmax P1 Proof-Pop Filter

Giá: 490.000 VNĐ

  • Lưới lọc âm Thronmax chuyên dụng cho Micro
  • Dễ dàng lắp đặt với khóa ốc đa năng

Cho phép đặt hàng trước