Microphone - Mic thu thanh

Thronmax Pulse M8 Microphone – Jet Black, 96kHz, 24bit, Noise Cancellation

Giá: 990.000 VNĐ

  • Mic thu âm Thronmax chuyên dụng cho game & streaming
  • Dễ gấp gọn với chân Tripod điều chỉnh xoay tùy ý
  • Tích hợp 2 cơ chế lấy mẫu âm đơn hướng và lọc tạp âm

Cho phép đặt hàng trước