Microphone - Mic thu thanh

Thronmax M20 Streaming Kit – 96kHz, 24bit, Noise Cancellation

Giá: 1.350.000 VNĐ

  • Kit thu âm Thronmax chuyên dụng cho game & streaming

Cho phép đặt hàng trước