Case - Vỏ máy tính

Thermaltake AHT200 TG Snow Edition Case – White, 2x Tempered Glass

Giá: 3.650.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước