ASUS Networking

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro Tri-Band WiFi 6 10G Port Gaming Router – 1148+4804+4804Mbps, WIFI6, AiMesh

Giá: 9.500.000 VNĐ

Bộ định tuyến chơi game GT-AX11000 Pro Tri-Band WiFi 6, cổng 2.5G, cổng 10G, phần cứng nâng cao, ASUS RangeBoost Plus, 5,9 GHz, tăng tốc trò chơi ba cấp độ, bảo mật mạng miễn phí và hỗ trợ AiMesh

  • High-efficiency WiFi 6 – WiFi 6 ba băng tần cực nhanh tăng tốc độ lên tới 11.000 Mb/giây, với các kênh 160 MHz để mang lại hiệu quả và thông lượng tốt hơn
  • Vùng phủ sóng mở rộng – Công nghệ ASUS RangeBoost Plus độc quyền cải thiện tổng thể phạm vi tín hiệu và vùng phủ sóng.
  • Các cổng kết nối mạng linh hoạt – Có thể cấu hình một cổng 2.5G và một cổng 10G c