Secret Box Razer

Từ 20/8/2020 – 30/9/2020, khách hàng mua 1 sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Razer (trừ những sản phẩm không được áp dụng đã được liệt kê trên banner) sẽ được nhận một phiếu thăm may mắn với cơ hội trúng những phần quà cực giá trị từ Tân Thành Danh như:

  • Bàn phím 𝗛𝘂𝗻𝘁𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲, 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗶𝗱𝗼𝘄 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲, 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝘄𝗶𝗱𝗼𝘄 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵,…
  • Chuột 𝗩𝗶𝗽𝗲𝗿 𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲, 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘀𝗸 𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲, 𝗗𝗲𝗮𝘁𝗵𝗔𝗱𝗱𝗲𝗿 𝗩𝟮, 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘀𝗸 𝗩𝟮, 𝗩𝗶𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗶𝗻𝗶,…
  • Tai nghe 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶, 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗫, 𝗛𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗱𝘂𝗼,…
  • Balo 𝗥𝗮𝘇𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗴𝘂𝗲, ốp lưng 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗲𝗰𝗵 𝗸𝗲𝘆𝗰𝗮𝗽, 𝗺𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗱,…
Bài viết liên quan