DXRacer Valkyrie Series Gaming Chair OH/VB03/NB - Tân Thành Danh Computer