SALE SẬP SÀN – RTX 3090 GIÁ SHOCKKK…

FacebookPost PCRTX3090

1.Thời gian khuyến mãi:

  • Thời gian áp dụng từ 01/11 – 30/11/2022 hoặc có thể kết thúc ngay khi hết hàng.

2. Nội dung chương trình: 

3. Cách thức khuyến mãi:

  • Áp dụng giá giảm trực tiếp khi khách hàng mua máy tại Tân Thành Danh.

 

 

 

Bài viết liên quan