Quà Xịn Ngập Trời – Lên Đời Gram Mới

Quà Xịn Ngập Trời – Lên Đời Gram Mới

 1.Thời gian khuyến mãi: Từ 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022 hoặc cho đến khi hết quà.

2. Nội dung chương trình: 

Chương trình: “Quà Xịn Ngập Trời – Lên Đời Gram Mới” khi Khách hàng mua laptop LG Gram tại Tân Thành Danh Computer sẽ nhận được quà bao gồm:

 • Màn hình mở rộng LG Gram + View trị giá 9.890.000 VND khi mua LG gram 16 inch và 17 inch
 • Tai nghe LG TONE Free FP8 trị giá 4.190.000 VND khi mua LG gram 14 inch

3. Cách thức nhận quà:

 • Click vào nút “Nhận quà ngay” trên www.quatanglg.com
 • Đính kèm hình ảnh hóa đơn mua hàng, phiếu thu, phiếu xuất kho có dấu xác nhận của cửa hàng, thể hiện rõ tên sản phẩm và ngày mua hàng trong thời gian chương trình diễn ra.
 • Đính kèm ảnh chụp số S/N của sản phẩm
 • Điền series của sản phẩm
 • Điền Họ và tên người nhận quà
 • Điền Địa chỉ nhận quà
 • Điền Số điện thoại liên hệ
 • Hình chụp số S/N trên sản phẩm phải chụp kèm với hoá đơn như hình dưới đây, chỉ chấp nhận hình chụp số S/N trên sản phẩm, số S/N trên hộp không có hiệu lực
  (Lưu ý số lượng quà tặng có hạn)
Bài viết liên quan