Accessory - Phụ kiện

NZXT Internal USB Expansion Hub Gen 3 – Up to 4 USB 2.0 Ports

Giá: 540.000 VNĐ

  • Hub gắn trong mở rộng 4 cổng USB 2.0, 
  • Phù hợp với nhiều kiểu hệ thống
  • Thân nam châm gắn lên khung thép dễ dàng

Cho phép đặt hàng trước