Graphics card - Card đồ họa

NVIDIA Quadro P2000 5G Graphics Card

10.500.000 VNĐ

NVIDIA Quadro P2000 5G 160Bit GDDR5

  • Giải pháp tối ưu cho các máy workstation, các công việc liên quan đến đồ họa và xử lý hình ảnh

Cho phép đặt hàng trước