Nhận Diablo® IV khi mua dòng sản phẩm GeForce RTX 40 Series*

geforce diablo iv bundle background image spec2 bb770 550 l

The Diablo IV GeForce RTX 40 Series Bundle Bao Gồm:

  • Diablo IV Standard Edition
  • Light-Bearer Mount and Caparison of Faith Mount Armor**
  • Diablo III Inarius Wings and Inarius Murloc Pet***
  • World of Warcraft Amalgam Rage Mount****
  • Diablo Immortal Umber Winged Darkness Cosmetics Set*****

**Mount access phải được mở khóa trong game trước khi sử dụng
***Tải độc lập. Diablo III tải độc lập.
****Tải độc lập. World of Warcraft tải độc lập.
*****Tải độc lập. Diablo Immortal tải độc lập.

Trải Nghiệm Diablo IV Với GeForce RTX 40 Series và DLSS 3

Điều Khoản và Điều Kiện

Tên gói: The Diablo IV GeForce RTX 40 Series Bundle

Thông tin gói: Giới hạn một mã tải xuống bản kỹ thuật số miễn phí cho mỗi khách hàng đối với Diablo IV trên Bettle.net khi còn hàng.

Các sản phẩm đủ điều kiện: Áp dụng cho một số GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 hoặc hệ thống máy tính để bàn.

Ngày bắt đầu: 9/5/2023

Ngày kết thúc: 13/6/2023

Ngày hết hạn quy đổi: 13/7/2023

Participating Regions: Offer valid worldwide, excluding China, Russia, Belarus, North Korea, Iran, Venezuela, and Cuba (void where prohibited by law).

Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên PC được lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp.

For Asia Territories

Ưu đãi chỉ được áp dụng thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế hàng hóa hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm phụ thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA, Blizzard không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp cho khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện để quy đổi. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực – Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Vui lòng kiểm tra kỹ phần mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2023 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA và GeForce RTX là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên công ty và sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng có liên quan.

*Đến khi hết hàng. Gói áp dụng cho các GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 hoặc các hệ thống máy tính để bàn sử dụng các GPU trên đủ điều kiện. Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên hệ thống máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc GPU đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Áp dụng toàn bộ điều khoản.

geforce diablo iv hero background image spec2 bb770 550

Rise Against Evil

Nhận Diablo® IV khi mua dòng sản phẩm GeForce RTX 40 Series*

Diablo® IV là trải nghiệm game nhập vai hành động đỉnh cao với vô số tội ác để diệt trừ, vô số khả năng để làm chủ, ngục tối ác mộng và chiến lợi phẩm huyền thoại. Nâng tầm với hiệu suất đột phá được tăng tốc bởi AI của NVIDIA DLSS 3 và khả năng phản hồi tốt nhất với NVIDIA Reflex khi khởi chạy cũng như tính năng dò tia sau khi ra mắt.

Trong thời gian có hạn, nhận ngay Diablo IV khi mua máy tính để bàn hoặc GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti hoặc 4070 đủ điều kiện.

Mua Ngay

Mỗi người được 1 mã

*Điều khoản và điều kiện áp dụng
geforce diablo iv bundle background image spec2 bb770 550

The Diablo IV GeForce RTX 40 Series Bundle Bao Gồm:

  • Diablo IV Standard Edition
  • Light-Bearer Mount and Caparison of Faith Mount Armor**
  • Diablo III Inarius Wings and Inarius Murloc Pet***
  • World of Warcraft Amalgam Rage Mount****
  • Diablo Immortal Umber Winged Darkness Cosmetics Set*****

**Mount access phải được mở khóa trong game trước khi sử dụng
***Tải độc lập. Diablo III tải độc lập.
****Tải độc lập. World of Warcraft tải độc lập.
*****Tải độc lập. Diablo Immortal tải độc lập.

Trải Nghiệm Diablo IV Với GeForce RTX 40 Series và DLSS 3

Điều Khoản và Điều Kiện

Tên gói: The Diablo IV GeForce RTX 40 Series Bundle

Thông tin gói: Giới hạn một mã tải xuống bản kỹ thuật số miễn phí cho mỗi khách hàng đối với Diablo IV trên Bettle.net khi còn hàng.

Các sản phẩm đủ điều kiện: Áp dụng cho một số GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 hoặc hệ thống máy tính để bàn.

Ngày bắt đầu: 9/5/2023

Ngày kết thúc: 13/6/2023

Ngày hết hạn quy đổi: 13/7/2023

Participating Regions: Offer valid worldwide, excluding China, Russia, Belarus, North Korea, Iran, Venezuela, and Cuba (void where prohibited by law).

Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên PC được lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp.

For Asia Territories

Ưu đãi chỉ được áp dụng thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế hàng hóa hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm phụ thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA, Blizzard không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp cho khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện để quy đổi. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực – Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Vui lòng kiểm tra kỹ phần mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2023 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA và GeForce RTX là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên công ty và sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng có liên quan.

*Đến khi hết hàng. Gói áp dụng cho các GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070 hoặc các hệ thống máy tính để bàn sử dụng các GPU trên đủ điều kiện. Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên hệ thống máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc GPU đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Áp dụng toàn bộ điều khoản.

Bài viết liên quan