Case - Vỏ máy tính

MIK MORAX 3FA Black M-ATX Tempered Gaming Case – 1x 120mm & 2x140mm ARGB fans included

Giá: 690.000 VNĐ

  • M-ATX
  • Motherboard
  • 3 High Qualities ARGB Fans Included (2x 140mm front + 1x 120mm rear)
  • Direct Airflow
  • High Airflow
  • Performance
  • Tempered Glass

Cho phép đặt hàng trước