Accessory - Phụ kiện

Lian Li Strimer Plus RGB Cable (V2) – 1×24-Pin, 2×8-Pin, ARGB Controller Included

Giá: 2.990.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước