Hub - Cable - AIC

InWin PCI-E Riser Cable 4.0 & Bracket

1.590.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước