Khuyến mãi dành cho Router ASUS TUF Gaming AX3000

TTD Promotion routerTUFGamingAX3000 WebBanner1000x500

1. TẶNG VALI ROG
• Thời gian: 01/05/2020 – 20/05/2020
• Sản phẩm áp dụng: TUF GAMING AX3000
• Cách thức: đăng ký trên website
o Link đăng ký: https://www.asus.com/vn/events/infoM/activity_TUFAX3000/

2. ĐĂNG KÝ 5 NĂM BẢO HÀNH DÀNH CHO DÒNG ROUTER TUF GAMING
• Thời gian: 01/04/2020 – 31/12/2020
• Sản phẩm áp dụng: tất cả các mã router TUF Gaming
• Cách thức: đăng ký trên website
o Link đăng ký: https://www.asus.com/vn/events/infoM/activity_TUF5nam/

Bài viết liên quan