CPU - Vi xử lý

Intel Xeon E5-2699 V4 Broadwell Processor

34.100.000 VNĐ

  • Kiến trúc Broadwell 14 nm
  • 22 nhân 44 luồng 55MB Smart Cache
  • Dòng CPU thích hợp chạy Server Workstation

Cho phép đặt hàng trước