Accessory - Phụ kiện

elgato Stream Deck+ (Stream Deck Plus) – 8 LCD Keys, 4x Multifunction Dials, USB 2.0 Connection

Giá: 4.750.000 VNĐ

  • 8x Customizable LCD Buttons
  • Size: 140 x 138 x 110 mm
  • 4x Multifunction Dials
  • 108 x 14 LCD Touch Panel
  • USB 2.0 Connection

Cho phép đặt hàng trước