Accessory - Phụ kiện

elgato HD60 X External Capture Card – 2160p30, HDR 10-bit

Giá: 4.890.000 VNĐ

  • Premium Capture, Powerful Passthrough: Chất lượng 4K30 HDR10 hoặc 1080p60 HDR10, 4K60 HDR10, 1440p120, 1080p120, thông qua VRR.
  • Plug and Play: Thiết lập không cần driver trên Windows và Mac.
  • Use Any App, Stream to any Platform: OBS, Streamlabs, Vmix, Zoom, Microsoft Teams, truyền phát tới YouTube, Twitch, Facebook Gaming, v.v.
  • Độ trễ cực thấp: Dưới 100 mili giây để đồng bộ hóa âm thanh/video liền mạch
  • Không giới hạn: Không watermarks, giới hạn thời gian hoặc bắt đăng ký.

Cho phép đặt hàng trước