Chuột - Lót chuột

E-Dra EMP901 Pink Mouse Pad – Extended

Giá: 249.000 VNĐ

Bàn di chuột E-DRA được thiết kế cho tính chính xác, độ chính xác và ổn định của các yêu cầu cao. Hàng chục ngàn chùm ánh sáng được phản chiếu để cảm biến, nâng cao hơn nữa khả năng kiểm soát con chuột. Bo viền bền đẹp.

Cho phép đặt hàng trước