Chair & Desk DXRacer

DXRacer FR/6033/N Footrest

Giá: Liên hệ

  • Kê chân cao cấp DXRacer FR/6033/N
  • Có thể nghiêng tùy ý tạo điểm tựa thoải mái
  • Dễ dàng lắp đặt nhanh chóng