Chair & Desk DXRacer

DXRacer FR/6033/N Footrest

Giá: 850.000 VNĐ

  • Kê chân cao cấp DXRacer FR/6033/N
  • Có thể nghiêng tùy ý tạo điểm tựa thoải mái
  • Dễ dàng lắp đặt nhanh chóng

Cho phép đặt hàng trước