Speaker - Loa

Devialet Care Phantom I – 5-year warranty and insurance for Phantom I

Giá: 8.499.000 VNĐ

    • Với Devialet Care, khoản đầu tư vào Phantom I của bạn được bảo vệ với 5 năm bảo hành và có thể được thay thế một lần với mức giá ưu đãi trong trường hợp hư hỏng do tai nạn.
    • Bạn có thể mua Devialet Care cùng với Phantom mới trong quá trình đặt hàng hoặc trong 30 ngày sau khi mua.
    • Áp dụng phí dịch vụ thay thế sản phẩm.

Cho phép đặt hàng trước