Speaker Audioengine

Audioengine D3 Desktop Speaker Stands – Black, for HD6…

Giá: 1.100.000 VNĐ

  • Kích thước: 18x25cm.
  • Phù hợp với loa lớn
    • Audioengine: HD6,…
    • Klipsch: The Fives, The Sixes,…
    • Edifier: S2000MKIII, S3000 Pro,…

Cho phép đặt hàng trước