[CTKM] WD – MÙA GIÁNG SINH TẶNG QUÀ LUNG LINH

Từ 20.12.2023 đến 31.12.2023, nhận ngay hộp quà tặng đặc biệt khi mua WD_BLACK SN770 NVMe SSD từ 1TB hoặc WD_BLACK SN850X NVMe SSD từ 1TB.

  • Khách hàng đăng ký thông tin mua hàng, Western Digital liên hệ gửi quà trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hình ảnh sản phẩm rõ số serial (S/N), hóa đơn mua hàng hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Chương trình áp dụng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối với sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam(*). Chương trình không áp dụng với khách hàng là trung gian phân phối hoặc đại lý kinh doanh sản phẩm.
  • Mỗi hóa đơn chỉ được nhận 01 phần quà.
  • Chương trình kết thúc vào 23:59:59 ngày 31.12.2023. Các thông tin đăng ký sau thời gian này là không hợp lệ.
  • Western Digital có quyền từ chối các đăng ký không hợp lệ hoặc vi phạm điều khoản chương trình mà không cần thông báo trước. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Western Digital.
vn holiday gift redemption.wdthumb.3000.3000
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Số lượng có hạn. Chương trình kết thúc khi hết quà.
  • Khi tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đã đồng ý với các chính sách của Western Digital về bảo mật và các điều khoản về chương trình. Bạn cũng đồng ý về việc nhận thông báo từ Western Digital qua thư điện tử, các bản tin cập nhật, chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm của Western Digital. Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào.
  • Sản phẩm ổ gắn trong Western Digital được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam thông qua 03 Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Tin học Minh Thông, Công ty Cổ phần Synnex FPT, Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân.

Từ 20.12.2023 đến 31.12.2023, nhận ngay hộp quà tặng đặc biệt khi mua WD_BLACK SN770 NVMe SSD từ 1TB hoặc WD_BLACK SN850X NVMe SSD từ 1TB.

 • Khách hàng đăng ký thông tin mua hàng, Western Digital liên hệ gửi quà trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hình ảnh sản phẩm rõ số serial (S/N), hóa đơn mua hàng hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Chương trình áp dụng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối với sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam(*). Chương trình không áp dụng với khách hàng là trung gian phân phối hoặc đại lý kinh doanh sản phẩm.
 • Mỗi hóa đơn chỉ được nhận 01 phần quà.
 • Chương trình kết thúc vào 23:59:59 ngày 31.12.2023. Các thông tin đăng ký sau thời gian này là không hợp lệ.
 • Western Digital có quyền từ chối các đăng ký không hợp lệ hoặc vi phạm điều khoản chương trình mà không cần thông báo trước. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Western Digital.
vn holiday gift redemption.wdthumb.3000.3000
 • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Số lượng có hạn. Chương trình kết thúc khi hết quà.
 • Khi tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đã đồng ý với các chính sách của Western Digital về bảo mật và các điều khoản về chương trình. Bạn cũng đồng ý về việc nhận thông báo từ Western Digital qua thư điện tử, các bản tin cập nhật, chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm của Western Digital. Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào.
 • Sản phẩm ổ gắn trong Western Digital được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam thông qua 03 Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Tin học Minh Thông, Công ty Cổ phần Synnex FPT, Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân.

Từ 20.12.2023 đến 31.12.2023, nhận ngay hộp quà tặng đặc biệt khi mua WD_BLACK SN770 NVMe SSD từ 1TB hoặc WD_BLACK SN850X NVMe SSD từ 1TB.

 • Khách hàng đăng ký thông tin mua hàng, Western Digital liên hệ gửi quà trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hình ảnh sản phẩm rõ số serial (S/N), hóa đơn mua hàng hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Chương trình áp dụng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối với sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam(*). Chương trình không áp dụng với khách hàng là trung gian phân phối hoặc đại lý kinh doanh sản phẩm.
 • Mỗi hóa đơn chỉ được nhận 01 phần quà.
 • Chương trình kết thúc vào 23:59:59 ngày 31.12.2023. Các thông tin đăng ký sau thời gian này là không hợp lệ.
 • Western Digital có quyền từ chối các đăng ký không hợp lệ hoặc vi phạm điều khoản chương trình mà không cần thông báo trước. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Western Digital.
vn holiday gift redemption.wdthumb.3000.3000
 • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Số lượng có hạn. Chương trình kết thúc khi hết quà.
 • Khi tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đã đồng ý với các chính sách của Western Digital về bảo mật và các điều khoản về chương trình. Bạn cũng đồng ý về việc nhận thông báo từ Western Digital qua thư điện tử, các bản tin cập nhật, chương trình khuyến mãi liên quan đến sản phẩm của Western Digital. Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào.
 • Sản phẩm ổ gắn trong Western Digital được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam thông qua 03 Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Tin học Minh Thông, Công ty Cổ phần Synnex FPT, Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân.
Bài viết liên quan