PSU - Nguồn

Cooler Master Elite Power 350W PSU

Liên hệ

  • Nguồn tiết kiệm điện, thân thiện môi trường