0901 343 881

Trang chủ > Tin Tức > [Promotion] Build máy RTX 2080 đón 2020

[Promotion] Build máy RTX 2080 đón 2020

Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 15/12/2019 – 15/01/2020

Build Bộ Máy Tính sử dụng Card Đồ Hoạ Geforce RTX 2080/2080S/2080Ti (Máy bao gồm Bo Mạch Chủ, Bộ Vi Xử Lý, Bộ Nhớ Trong, Bộ Nguồn, Thiết Bị Lưu Trữ, Tản Nhiệt)

Nếu trong bộ máy trên sử dụng bất kì sản phầm bộ nguồn Super Flower chuẩn 80 Plus Gold sẽ được


Top