Nvidia Graphics Card

ASUS ROG NVLink Bridge 3 Slot

Giá: 2.500.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước