Mesh WiFi

ASUS Lyra Trio Mesh WiFi System – 3 Packs

8.180.000 VNĐ 7.390.000 VNĐ

  • Loại bỏ vùng chết WiFi – Không phải bận tâm về vị trí sử dụng wifi trong nhà
  • Bảo vệ cá nhân câp nhật liên tục – Giải pháp đám mây bảo mật trọn đời từ Trend Micro
  • Quản lý con cái – Lọc URL và lên lịch bảo vệ gia đình khỏi các nội dung không phù hợp và tạo nếp sống lành mạnh
  • Công nghệ Mesh cho một hệ thống xuyên suốt – Hỗ trợ hệ thống AiMesh cho mọi thiết bị mạng ASUS, phủ sóng toàn tòa nhà

Cho phép đặt hàng trước