Headset Others

Xiberia T20 Headset – Black, 7.1 Surround, LED Lighting

Giá: 1.690.000 VNĐ

  • Tai nghe Xiberia T20 LED lighting
  • Năng lượng cốt lõi, kiểm soát mọi thứ
  • Thiết kế đơn vị kép đồng trục
  • Bộ chuyển động lõi tứ
  • Công nghệ phân tần điện tử vật lý
  • Âm thanh vòm 7.1

Cho phép đặt hàng trước