Accessory - Phụ kiện

Gateron X Swagkey Switch Pure Berry Switch – 62g, POM linear Long stem, 5-pin PCB, Factory lubed

Giá: 12.500 VNĐ

+ Tactile / Linear 5 pin
+ Housing Nylon
+ Stem POM
+ Lò xo 15mm
+ BO 63.5g
+ Travel 3.8mm
+ Pre Lube

Cho phép đặt hàng trước