Accessory - Phụ kiện

WS Morandi Switch – Linear 60g, POM housing, UPE Stem, PMMA Light Diffuser

Giá: 9.500 VNĐ

  • + Linear 5 pin
  • + Housing POM
  • + Stem UPE
  • + Lò xo 18mm 2 đoạn
  • + BO 60g
  • + Travel 3.5mm
  • + Pre Lube

Cho phép đặt hàng trước