Keycap Set

WOB Keycap Set – PBT Double-Shot, Cherry Profile

Giá: 590.000 VNĐ

  • Model: KC-WOB
  • Số lượng: 162 keys
  • Chất liệu: nhựa ABS Double Shot
  • Profile: Cherry
  • Cấu trúc: Chân chữ thập (+) tương thích với các trục switches hiện có
  • Phối 2 màu mặc định Black/White
  • Phù hợp với phím có Layout 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 96%, Full size

Cho phép đặt hàng trước