PC - Máy tính đồng bộ

TTD x TUF Super PC 2020 (Powered by ASUS)

Giá: Liên hệ

Tặng combo:

  • ASUS TUF VG27AQ Gaming Monitor

Hoặc:

  • ASUS ZenWiFi AX System (XT8 2 Pack Routers) – White