Hub - Cable - AIC

Thronmax X60 XLR Cable

490.000 VNĐ

  • Dây cáp XLR chuyên dụng cho mic Thronmax

Cho phép đặt hàng trước