Streaming Gadget - Đồ chơi stream

Thronmax S3 Zoom Boom Arm

Giá: 1.390.000 VNĐ

  • Giá treo Mic 360 độ chuyên dụng Thronmax S3
  • Cơ chế kẹp bàn tiện lợi với ốc cố định

Cho phép đặt hàng trước