Streaming Gadget - Đồ chơi stream

Thronmax S2 Caster Clamp-On Boom Stand with Integrated XLR Cable

Giá: 1.790.000 VNĐ

  • Giá treo Mic chuyên dụng Thronmax S2
  • Cơ chế kẹp bàn tiện lợi với ốc cố định
  • Dây cáp XLR cắm ngầm sẵn sử dụng ngay

Cho phép đặt hàng trước