Microphone - Mic thu thanh

Thronmax P2 Metal Suspension Expert Shock Mount

Giá: 490.000 VNĐ

  • Khung chống rung sốc Thronmax P2 
  • Kim loại nguyên khối bền bỉ thiết kế cho micro Thronmax

Cho phép đặt hàng trước