Chair & Desk Others

Thermaltake Level 20 RGB BattleStation Gaming Desk

Giá: 29.990.000 VNĐ

  • Bàn gaming RGB Thermaltake Level 20 RGB BattleStation cá tính nhiều chế độ với điều chỉnh nâng lên hạ xuống chạy motor điện
  • Electric height-adjustable gaming desk with software controllable RGB lighting effects and full surface mouse pad for professional gaming experiences.

Cho phép đặt hàng trước