Mouse pad - Lót chuột

SkyPAD 3.0 XL White Cloud Gaming Mouse Pad – Glass, White Cloud logo, 400 x 500 x 3.6mm

Giá: 2.882.000 VNĐ

  • SkyPAD 3.0 XL White Gaming Mouse Pad with Cloud Logo
  • Professional X-Large Mouse Mat
  • 400 x 500 x 3.6mm
  • Màu Trắng
  • Bề mặt kính đặc biệt giúp nâng cao khả năng nhắm bắn và tốc độ lia chuột.

Cho phép đặt hàng trước