Mouse pad - Lót chuột

SkyPAD 3.0 Black Cloud Gaming Mouse Pad – Glass, Black Cloud logo, 300 x 350 x 3.6mm

Giá: 2.387.000 VNĐ

  • SkyPAD Glas 3.0 Gaming Mouse Pad with Cloud Logo
  • Professional Large Mouse Mat
  • 300 x 350 x 3.6 mm
  • Màu Đen
  • Bề mặt kính đặc biệt giúp nâng cao khả năng nhắm bắn và tốc độ lia chuột.

Cho phép đặt hàng trước