SSD - Ổ cứng thể rắn

Seagate IronWolf 110 240GB SSD – SATA III

Liên hệ

  • Thiết kế tối ưu cho hệ thống mạng với nhiều ổ cứng
  • Tiết kiệm thời gian, truy cập dữ liệu tốc độ cao
  • Tốc độ đọc và ghi tuần tự tối đa đạt tới 560MB/s
  • Quản lý hiệu năng và tình trạng ổ cứng với SeaTools