Laptop Memory

Samsung SODIMM Laptop Memory Kit – 8GB (1x8GB) 3200MHz

1.250.000 VNĐ

  • Hỗ trợ tối ưu cho các dòng laptop sử dụng card đồ họa tích hợp
  • Đã được hiệu chỉnh phù hợp với các hệ thống mới nhất

Cho phép đặt hàng trước