Accessory - Phụ kiện

Razer USB Recording Enhancer Dongle

Liên hệ

  • Thiết bị chuyển tín hiệu Analog cao cấp đến từ Razer
  • Tăng cường chất lượng âm thanh, giảm nhiễu tín hiệu
  • Cho khả năng sử dụng 2 tai nghe trên cùng một thiết bị để stream thoải mái cùng đồng nghiệp

Cho phép đặt hàng trước