Mouse pad Razer

Razer Sphex V2 Ultra Thin Spectrum-Colored Mouse Pad – Medium, Hard

Giá: 390.000 VNĐ

  • Bề mặt cứng với dải màu đa sắc Spectrum cá tính
  • Thích hợp với mọi cảm biến, mang lại sự chính xác từng li
  • Hài hòa, cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác cho mọi thể loại game

Cho phép đặt hàng trước