Streaming Gadget - Đồ chơi stream

Razer Ring Light

Giá: 2.590.000 VNĐ

  • Đèn LED dành cho Streamer Razer Ring Light
  • Đường kính 12″ với nhiều mức sáng và nhiệt độ màu
  • Kèm sẵn các giá đỡ chuyên dụng dễ dàng lắp đặt

Cho phép đặt hàng trước