Bàn ghế gaming

Razer Fujin Pro – Fully Adjustable Mesh Ergonomic Gaming Chair – NASA+AP Packaging

Giá: 31.990.000 VNĐ

    • Ultra-durable Breathable Mesh
    • Synchro-tilt Technology with Tilt-tension Control
    • 2D Lumbar Support

Cho phép đặt hàng trước