Bàn ghế gaming

Razer Fujin – Mesh Ergonomic Gaming Chair – NASA+AP Packaging

Giá: 19.990.000 VNĐ

    • Ultra-durable Breathable Mesh
    • Synchro-tilt Technology with 130° Recline
    • Height-adjustable Lumbar Support

Cho phép đặt hàng trước