Graphics card - Card đồ họa

NVIDIA Quadro P620 2G Graphics Card

Liên hệ

  • Giải pháp tối ưu cho các máy workstation, các công việc liên quan đến đồ họa và xử lý hình ảnh
  • Hỗ trợ công nghệ Vulkan mới hiện nay