Graphics card - Card đồ họa

NVIDIA Quadro P2200 5G Graphics Card

Giá: 9.900.000 VNĐ

NVIDIA Quadro P2200 5G 160Bit GDDR5X

  • Giải pháp tối ưu cho các máy workstation, các công việc liên quan đến đồ họa và xử lý hình ảnh

Hết hàng